T.T.V. Tanaka

De NTTB heeft naar aanleiding van de eerder toegezonde informatie meerdere vragen gekregen vanuit leden en verenigingen. Het Hoofdbestuur heeft de meestgestelde vragen samengevoegd in een document en is leesbaar voor iedereen. 

Men kan dit bestand hier vinden: https://www.nttb.nl/coronadossier/faq-corona/   

Zodra nieuwe/nadere informatie beschikbaar komt zal de NTTB deze uiteraard met u delen. Mocht u nog andere vragen hebben, dan verneemt de NTTB en Tanaka dat graag.

De regering heeft in overleg met het RIVM en de GGD besloten om alle bijeenkomsten ongeacht het aantal personen dat aanwezig is te verbieden tot en met 1 juni 2020. Hieronder vallen ook alle sportwedstrijden en trainingen. Als gevolg hiervan heeft de NTTB besloten de landelijke competitie per direct te beëindigen en adviseerde het de regionale afdelingen dit ook te doen. De afdeling Zuid-West heeft besloten dit advies op te volgen en per direct de competitie te beëindigen, dit geldt zowel voor de jeugd- als seniorencompetitie.

Wat heeft bovenstaande tot gevolg:

1. Alle nog te spelen wedstrijden van de voorjaarscompetitie 2020 komen te vervallen.
2. Alle gespeelde wedstrijden worden nietig verklaard.
3. De promotie en degradatie van de najaarscompetitie 2019 zijn van kracht voor de indeling van de najaarscompetitie 2020, mits teams niet dusdanig gewijzigd worden dat de teamrating sterk verandert.
4. De indeling van de voorjaarscompetitie 2020 dient als leidraad voor de indeling van de najaarscompetitie 2020. Dit zou kunnen betekenen dat dezelfde teams in een poule komen te zitten, echter gaat de NTTB de competitie niet 1 op 1 overnemen. Dit maakt het mogelijk om sterk gewijzigde teams omhoog of omlaag te zetten en nieuwe teams toe te voegen.
5. Alle verenigingen dienen de teams opnieuw aan te melden in NAS. Helaas is het technisch niet mogelijk om de teams van de voorjaarscompetitie te kopiëren naar de najaarscompetitie. Daarnaast moeten verenigingen teams kunnen wijzigen in het geval spelers stoppen of er nieuwe spelers moeten worden toegevoegd, dus ook als je géén wijzigingen in je teams hebt dienen de teams opnieuw ingevoerd te worden.
6. Mededelingen omtrent de teamopgave voor de najaarscompetitie 2020 zullen snel worden bekend gemaakt. Hierin staat dan ook in wat de uiterlijke datum is om teams in te voeren in NAS.
7. De nieuwe speeldata voor de najaarscompetitie 2020 zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Voor wat betreft de jeugd zijn de hierboven genoemde punten 3 en 4 niet van toepassing. In verband met de overgang van jeugdspelers naar de senioren en of de wijziging van de leeftijdscategorie maakt dat de jeugdcompetitie hoe dan ook opnieuw moet worden ingedeeld.

Uiteraard betreurt de NTTB Zuid-West dit besluit te hebben moeten nemen, maar in het belang van ieders gezondheid konden men logischerwijs niet anders. Niet alleen het virus noopte deze beslissing te nemen, maar ook de tijdsdruk om de competitie op een fatsoenlijke manier uit te kunnen spelen, mocht de regering besluiten na 1 juni het spelen van sportwedstrijden weer vrij te geven.

Naar aanleiding van de persconferentie gisteren van minister-president Rutte en ministers Grapperhaus en De Jonge zijn er zoals bekend extra verscherpte maatregelen getroffen voor Nederland. Deze maatregelen zijn ook ten harte genomen door de NTTB en zij hebben het volgende besloten.

* De landelijke voorjaarscompetitie wordt beëindigd. In de landelijke seniorencompetities volgt geen promotie naar /degradatie uit de verschillende klassen en evenmin van en naar de afdelingsklassen. Deze voorjaarscompetitie wordt geen finale gehouden voor het behalen van het landskampioenschap dames, heren en jeugd. In september zal de landelijke seniorencompetitie met de indelingen van de voorjaarscompetitie 2020 in zijn geheel opnieuw worden gespeeld. Uiteraard mogen wel teamwijzigingen worden aangebracht en spelers worden toegevoegd. Voor de eredivisies en 1e divisie en de landelijke jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie. De NTTB gaat ervan uit dat de afdelingen deze lijn zullen volgen voor de afdelingscompetities;

* Alle door de NTTB of onder auspiciën van de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vóór 1 augustus 2020 komen te vervallen;

* Het Topsportstatuut wordt tot 1 augustus 2020 buiten werking gesteld (toelichting: dit betreft met name de selecties voor internationale toernooien);

* In lijn met de eerdere berichtgeving worden de accommodaties gesloten tot 1 juni 2020;

* AfdelingsLedenVergaderingen (ALV’s) worden niet gehouden. Het Hoofdbestuur zal een verzoek tot toestemming indienen bij de leden van de Bondsraad om de ALV’s van de afdelingen te mogen verzetten tot een datum ná 1 juni 2020;

* Als verenigingen in financiële problemen komen door het achterblijven van inkomsten kunnen ze het Hoofdbestuur verzoeken om de kwartaalcontributies van het 2e en 3e kwartaal pas later in het 4e kwartaal te betalen.

 

Voor TTV Tanaka heeft dit tot gevolg dat de Tanakahal blijft gesloten tot 1 juni 2020. Bovendien worden de competitie van Heren 1 (3e Divisie) en Dames 1 (Eredivisie) per direct beëindigd en na de zomer in dezelfde poules opnieuw gespeeld. Over de regionale competities (zowel jeugd als senioren) is vooralsnog geen besluit genomen, maar hierover volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie. Tanaka zal hierbij uiteraard haar leden informeren. 

Het kan haast niemand zijn ontgaan dat in de persconferentie inzake de maatregelen rondom het coronavirus er door het Kabinet en het RIVM nieuwe en scherpere maatregelen zijn getroffen. 

Vanuit de sportkoepel NOC*NSF is er gereageerd op deze maatregelen: 

''Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.''

TTV Tanaka volgt deze richtlijnen uiteraard. Waar de Tanakahal in eerdere berichtgeving werd gesloten tot maandag 6 april wordt dit, net als de nieuwe maatregelen, vanaf heden verlengd tot in ieder geval maandag 1 juni 2020. De maatregelen en adviezen vanuit de regering, RIVM, NOC*NSF en NTTB zullen hierbij nauwlettend in de gaten worden gehouden.    

ALV
De geplande Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 maart is door deze omstandigheden ook afgelast. De ALV zal op een ander moment plaatsvinden. Leden worden bij een nieuwe datum uiteraard op de hoogte gesteld. 

Competitie
Door het Hoofdbestuur van de NTTB is tevens besloten alle afdelingscompetities en landelijke competities op te schorten tot minimaal 6 april 2020.